پشت اين موضوع پارك نكنيد

يكي از چيزايي كه خيلي انسان ها رو خنده دار مي كنه جانبداري كوركورانه و مغرضانه است.
اين مدير ما هي از خايه هاي مدير عامل مي ره بالا
بابا جان اين كاره نيست
تو هم اين كاره نيستي
بالا بري پايين بياي نه تو اين كاره اي نه اون
حالا اگه چار تا آدم بي جرات مثل من دورت رو گرفتن و نمي زنن تو پوزت، تو ديگه دور ورت نداره
والله آخه!!

هیچ نظری موجود نیست: