هماي اوج سعادت به دام ما افتاد
به همين سادگي
نه به خاطر اينکه نو جواب سلام من رو دادي
نه
فقط به خاطر اينکه من جرات سلام کردن پيدا کردم

هیچ نظری موجود نیست: