بمب هسته اي

در اين كه رژيم بدون پايگاه مردمي براي بقاي خود نيازمند قدرت هاي برتر مي باشد شكي نيست. براي به دست آوردن قدرت برتر روز كه همانا در عرصه جنگي دستيابي به سلاح هاي اتمي و ميكروبي مي باشد، بدون واسطه گري شركت هاي با نفوذ تجاري ميسر نيست. تمامي شركت هاي معتبر تجاري كه از نفوذ خود استفاده كرده اند و در حال تجارت با كشورهاي خاور ميانه هستند از ترن اور مشخص و اعتبارات مشخصي بخوردارند و هرگونه تغيير ناگهاني در نرخ سود دهي آنها به خوبي و دقيقا مونيتور مي شود.
وجود منطق آزاد تجاري و آزاد گذاشتن شركت هاي بزرگ براي تاسيس نمايندگي، باعث بالا رفتن ترن اور اين مناطق مي شود و شركت هاي واسطه فروش تكنولوژي هاي برتر - از جمله تكنولوژي ساخت بمب هسته اي - نيز مي توانند در پناه اين بالا رفتن به ظاهر منطقي نرخ سود دهي تجارت كثيف خود را آغاز كنند. البته در اين ميان وجود كشور ثالثي مثل دوبي كه زيركانه از اين فرصت سو استفاده كرده توسعه خود را سرعت مي بخشد به سردداران كمك مي كند كه بدون واهمه از انتشار ارقام و آمار واهي (از جمله اعلام نرخ رشد 6 درصدي براي اقتصاد) مسير خود را براي داد و ستد اين گونه ابزار هموار نمايند. مطمين باشيد از تالارهاي شيك و مدرن و سالن هاي بسيار زيبايي كه ديوار آنها از چوب ناب گردو و روكش صندلي هاي آنها از چرم درجه يك گاو ميش درست شده تنها براي داد و ستد كامپيوتر (!) استفاده نمي شود.

هیچ نظری موجود نیست: