تنها من لايق بقا هستم

نتايج عمليات آماري نشان مي دهد كه بايد از بين بروند. هيچ راه ديگري وجود ندارد. زنده ماندنشان خرج دارد. مي بايست با يك دست گردن دوتايشان را گرفت و داخل كيسه هاي بسيار بزرگ نايلوني كرد. صد تايشان توي يك كيسه جا مي شوند. وقتي پانصد كيسه پر شد يك كاميون مي آيد و همه شان را با هم در گورستان جمعي مي ريزد و با آب آهك غسلشان مي دهد تا بميرند و تطهير شوند. حالا نوبت يك بولدوزر است كه چاله را پر كند. حتي راننده بولدوزر هم از آن ها مي ترسد. آخر آنها ممكن است آنفولانزا گرفته باشند. زنده ماندنشان خرج دارد. كسي حاضر نيست براي اثبات اين مدعا پول خرج كند.. پس بايد زودتر بميرند.

هیچ نظری موجود نیست: