كاش من نويسنده بودم

اگه نويسنده بودم الان يه متن قشنگ در مورد موقع شناسي مي نوشتم. اينكه انتخاب زمان مناسب براي انجام يك كار بخصوص چقدر اهميت داره.
اگه نويسنده بودم چنان هنرمندانه موقع نشناسي رو نقد مي كردم كه ديگه هيچ كس نصفه شب براي پرسيدن حال يكي زنگ نزنه بهش!
حيف كه نويسنده نيستم و به همين دليل همين اراجيفي كه نوشتم بسه!

هیچ نظری موجود نیست: