در ميان اين همه حرف نگفته اين يکي را ديگر بشنو:
من به تو نياز دارم

هیچ نظری موجود نیست: