آستانه عاشق شدن

آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره دوستاش رو دودر مي كنه تا با اون بره بيرون
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره بهانه الكي مي آره تا نياد فوتبال بازي كنه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره روز ولنتاين تيپ مي زنه و زودي از سر كار جيم مي شه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره فرداي روز ولنتاين هم همون لباسا رو مي پوشه تا هيشكي بهش شك نكنه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره وقتي اين نوشته رو بخونه تا چند روز آينده هم همين لباسا رو مي پوشه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره لبخند بر لب داره و از شوخي هاي تو ناراحت نمي شه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره دنيا رو به فلانش مي گيره
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره هميشه ماشينش رو مي بره كارواش تا هميشه آماده باشه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره چند تا تيغ MACH3 زاپاس تو خونه داره كه براي يه همچين چيز مسخره اي قرار رو به هم نزنه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره فقط يك چيز براش مهمه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره جلساتش رو هم با ساعت او هماهنگ مي كنه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره با زنگ تلفن دلش مي لرزه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره فراموش كار مي شه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره روحيه لطيفي پيدا مي كنه
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره لباساي فوتبالش رو تا مدت ها پشت ماشين من جا مي ذاره و سراغي ازشون نمي گيره
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره خيلي باحاله
آدمي كه در آستانه عاشق شدن قرار مي گيره ..
خوش به حالش

هیچ نظری موجود نیست: