آورده اند كه مربع زندگي سه ضلع دارد: تلاش و اعتماد به نفس.

هیچ نظری موجود نیست: