ادوارد دست قيچي

دستهام شكل قيچي نيست،
به خوش تيپي جاني دپ نيستم،
صورتم به معصوميت صورت ادوارد نيست،
بلد نيستم با شمشادهائي كه توي شهرمان تقريباً پيدا نمي‌شود، آثار هنري درست كنم،
يا از فواره‌اي يخ زده مجسمه‌ي مريم مقدس را بتراشم

شايد چون نوازش‌هايم
برش‌هائي عميق روي صورت آنها كه دوستشان دارم ايجاد مي‌كند،

احساس مي‌كنم گاهي كه شبيه ادوارد دست قيچي‌ام!

هیچ نظری موجود نیست: