از وبلاگ سلمان

« يادت باشد كه موفقيت يك شبه ‚ معمولا پانزده سال طول مي كشد. »

« جسور و شجاع باش. وقتي به گذشته ها نگاه كني ‚ از آن چيزها كه « نكرده اي » بيشتر از آن چيزها كه « كرده اي » متاسف خواهي شد. »

( از كتاب كوچك نكته هاي زندگي ‚ Life's Little Instruction Book )

هیچ نظری موجود نیست: