كوتاه و رويايي

همان اندك دقايق كوتاه چهار نفره كنار هم از دنياي خاكي جدايمان كرد و به دست عشقمان سپرد. دنيا زيباست با تمام مزخرف بودنش. صميميت چهار دوست، هرچند كه همه دوستان قديمي نباشند، با صرف آبجو، هرچند الكلي نباشد و لحظاتي روياي هرچند طولاني نباشد.
سعي خواهم كرد اينگونه لحظات را بيشتر تجربه كنم.
متشكرم

هیچ نظری موجود نیست: