سوال: اگه گفتي چرا بايد تختت رو از كنار ديوار بياري وسط اتاق؟
جواب: چون يكي از لذت هاي مجرد بودن اينه كه از هرطرف تخت كه خواستي مي توني بياي پايين.

هیچ نظری موجود نیست: