من بهتون بگم
توي اين دنيا هيچ چيز کامل نيست. حتي وقتي فکر مي کني ديگه اين آخرشه تازه متوجه يه نقص کوچيک يا بزرگ مي شي! در همين راستا از عموم امت هميشه در صحنه دعوت مي شود به جاي فکر کردن به خيلي از موضوعات ريز و درشت خودشون را به بي خيالي بزنند تا از اين دو روز دنيا حد اقل يه کم لذت ببرن!
فردا که مردين نگين نگفتي!

هیچ نظری موجود نیست: