مشکی رنگ عشقه

روابط سالم در زندگی انسان را جوان نگه می دارد

اما امان از روزی که در دل یک رابطه سالم عاشق آدم نا مربوطی بشوی
می فهمی که چی می گم
اونوقته که اون آدم نا مربوط با تمام قوا مثل یک هشت پا می افته رو زندگیت و به همه چیز ربط پیدا میکنه

اف!

بعد تو شیش و بش موندن یا رفتن تا به خودت بیای سه سال گذشته!


هیچ نظری موجود نیست: