و آنگاه پرسيد:
با من از درد بگو
گفت:
برو بابا
پول تلفنم 440000تومن شده!

هیچ نظری موجود نیست: