آقايان محترم!

فهميدن اين موضوع واقعا انقدر مشكله كه ريشه همه بدبختي هاي اين ملت در مذهب خلاصه مي شه؟

هیچ نظری موجود نیست: