می تونه این هیجان از سر عشق باشه!
می تونه فقط یه لحظه کوچولو به یاد تو باشه!
می تونه از شنیدن صدای تو حتی تو خیالات من
یا ازلمس پوستت توی رویام باشه
به هر حال
از هرچی می خواد باشه
این هیجان من رو به اوج می بره

هیچ نظری موجود نیست: