پارامتر هاي موفقيت

براي موفقيت در زندگي خيلي چيز ها لازم نيست!

تنها يكي از موارد زير كافي است:

شانس
شانس
شانس
.
.
.

در كنار يكي از موارد فوق اگر هوش، پشتكار، اراده يا اعتماد به نفس هم وجود داشته باشد، مردم موفقيت شما را به آن ربط خواهند داد.

هیچ نظری موجود نیست: