می خواهم تحت تاثیر من باشی و نیستی!
دست کم دیگه نیستی!
و
این فقط به خاطر اینه که مدتهاست دیگه خودم هم تحت تاثیر خودم نیستم!
اما
مطمئن باش اینطور نخواهد ماند!
خواهیم دید
خواهیم دید

هیچ نظری موجود نیست: