ماشين خريدن كار آسوني ولي ماشين خوب خريدن بسيار كار سختيه. يعني اگه يه ريزه فقط يه ريزه بد شانس باشي بد مي ره تو پاچت. ديشب هم ما هوس كرديم يه جيپ بخريم. روزنامه رو برداشتيم و چند تا تلفن زديم. يكي كه قيمتش به نظر منطقي مي اومد و آدرس خونشون تو بعضي از مناطق نبود رفتيم سراغش...
ماشين خوشگلي هم بود... اما گيربكس زوزه مي كشيد موتور هم كمپرس مي كرد. من هم حوصله گشتن ندارم. تا مجبور نشدم يكي از همين ماشين قراضه هاي ايران خودرو رو بخرم يكي يه ماشين خوب به ما بفروشه لطفا.

پا نوشت: ماشين رو براي خودم نمي خوام ها لطفا نتيجه گيري هاي منطقي نفرماييد. حتي شما!!

هیچ نظری موجود نیست: