دلم تنگ است

دلم برايش تنگ شده است. ديشب را كاملا به يادش بودم. امروز سالروز به دنيا آمدنش را به ياد او مي گذرانم. مانند بقيه روزها.
اما امروز روزي است كاملا متفاوت. دلم جور ديگري گرفته است. برف مي بارد.
ببار اي برف
ببار اي برف سنگين
..


هیچ نظری موجود نیست: