با خود مهربان باشيد! گاو و گلدون بخوانيد!

اتفاقا به نظر من هيش كس مقصر نيست. مخصوصا خودت. مگه مهربوني جرمه؟ اينكه بقيه به خوش قلبي تو نيستن دليل نمي شه كه تو مقصري. با خودت مهربون تر باش. خودت رو ببخش و ديگران رو همچنان عاشقانه دوس داشته باش.
ضمن اينكه محيط فعلي من و تو اصلا اثرگذاري مثبت نداره. عوض كردنش ... داستان ديگري است.

هیچ نظری موجود نیست: