بي بهارم ميشه گاهي، خواب نرگس ببينيم وقت و بي وقت تو خونه سفره هفت سين بچينيم

با هم
پشت ما كوهه
نمي ترسيم
نمي افتيم
نمي بازيم

گوگوش

صداي جاودانه اش را فارغ از اينكه وارد باند‌هاي مافيايي لس آنجلسي ها شده باشد يا نشده باشد
و فارغ از هر عيب و ايراد ديگري كه به شخصيت او وارد باشد يا نباشد
دوست دارم
او تنها خواننده است
او اسطوره نيست
رهبر نيست
... نيست
خواننده است

هیچ نظری موجود نیست: