حق داريد ... ولي
روي سخنم دقيقا با شماست كه حق داريد
آره حق داريد
ولي..
انقدر ملت حرف در مي آرن كه آدم نمي تونه حرف بزنه يا حتي تو وبلاگش دو كلمه بنويسه
يكي ميگه واي چه پز مي ده
يكي مي گه اوا خاك عالم اينكه چيزي نيست
يكي ديگه به حساب نديد بديدي مي ذاره
خلاصه اينكه
بابا اگه طرف تو وبلاگ هم خودنمايي نكنه ديگه كجا مي تونه خودنمايي كنه
خود نمايي هم مثل نمره تك كه مال دانش آموزه مال وبلاگ نويسه!
بي خيال شيد توروخدا

هیچ نظری موجود نیست: