به نظر من گوگل شاهکاره
یعنی واقعا بی نظیره
همه ی کارهامو از این به بعد فقط از طریق گوگل انجام می دم
e-mail
search
weblog
alert
news
فقط
messenger
نداره
که اونم به درد من نمی خوره
البته به محظ اینکه بسازه می رم عضوش می شم ها
اگر هم می بینید هنوز
e-mail
کناره صفحه مال
yahoo اِ
به زودی تغییر خواهد کرد
خیلی چیز ها به زودی تغییر خواهد کرد
:)
فقط
به موارد فوق
Desktop Search
رو هم اضافه كنيد كه اصل نبوغه
دست گاو هم درد نكنه كه معرفيش كرد

هیچ نظری موجود نیست: