درخواست

درخواست حمايت برايم سخت است!
حتي از بانك درخواست وام كردن
حتي كمك خواستن از كارمندم براي انجام كار!
انتظار شعور و هوش دارم از بقيه
انتظار درك بالا و مراعات از جانب ديگران
و چه خوب كه مي دانم اين انتظار انتظار بي جاييست

هیچ نظری موجود نیست: