درست بر خلاف تصور دلم برای هیچ کس به خاطر خودم تنگ نشده... دلم برای خیلی ها تنگ شده و واقحا دلم می خواست که اینجا بودند و این همه زیبایی رو می دیدند.
نه زیبایی درخت و کوه و گل و گیاه رو
بلکه اینهمه زیبایی رو که انسانیت به زندگی می بخشه

هیچ نظری موجود نیست: