آزادی چیه؟
چرا می گن آدم ها تو ایران آزادی ندارن؟ آیا درست می گن؟
فرق بین آدم آزاد و نا آزاد درچیه؟
تو ایران زن ها بیشتر نا آزادن یا مردها؟
آزاد نبودن در روحیه آدم چه اثری داره؟
آزادی فردی مهم تره یا آزادی اجتماعی؟

بعدا

هیچ نظری موجود نیست: