چی تو چی خوبه؟

چایی رو حتما باید تو استکان شیشه ای خورد
قهوه رو تو فنجون چینی
آب رو تو دست یا تو کاسه یا تو شیشه خودش
نوشابه رو با یخ تو لیوان شیشه ای (در بعضی موارد با شیشه خودش سر بکشید در مواردی هم نون تریت کنید و با هم شهری های ما دور هم نوش جان کنید - فقط کانادا درای)

ماگ مال شیرکاکائو اِ

چرا اینا حالیشون نیس
بعد برای ما حرف در میارن

هیچ نظری موجود نیست: