کیش - 3 روز هتل داریوش 185 هزار تومان!

خیلی خوبه نه؟ این که آدم 3 روز بره کیش، توی زیباترین هتل کشور، که بعضی روزها شبی چند صد هزار تومن قیمتشه، و فقط با هواپیما 185 تومن، چون ماه رمضونه.

آره، خیلی خوبه. تصمیم گرفتم برم. الان هنوز در حال تصمیمم. ولی یک نکته ای هست! هیچ کس نیست که باهاش برم. یکی آمریکاست، یکی کانادا، یکی زن گرفته، یکی داره زن می گیره! بقیه هم که درگیرند.

دارم فکر می کنم که برم یا نه. تنها بشینم اونجا قهوه بنوشم و سیگار بکشم، به یاد پارسال، که با علی و دو تا بچه اردک عشق رفتیم؟ یا نه، اصلاً نرم. 185 تومن، می ارزه، اگه تنها نباشی.

هیچ نظری موجود نیست: