گلدون

گلدون من، عشق من، خیلی دوستت دارم.
علی من، خیلی دوستت دارم.

خیلی جات خالیه اینجا.
مواظب خودت باش...
:*

هیچ نظری موجود نیست: