عادت

ازش پرسیدم آخه پنجاه و هفتم شد سیگار؟
حالا که می کشی لا اقل بهمن بکش که یه خورده دیرتر سینت به خس خس بیفته!
گفت انسان موجودیه که به همه چی عادت می کنه! حتی به پنجاه و هفت!
اینو بعدها وقتی رفتم ایران خودرو بهتر درک کردم
مهندس های فارق التحصیل شده از شریف و تهران و علم و صنعت که کارشون فقط تایپ صورت جلسه بود
و هر کدوم به یه بهانه ای خودش رو راضی می کرد
یکی به بهانه پست یکی به بهانه نبود کار
یکی با اسم ایران خودرو
یکی با سفر خارج
و این اصلا جیز عجیبی نیست و برای هر کسی اتفاق می افته
به راحتی
به هر چیزی می شه عادت کرد
به چرت و پرت گفتن
به چرت و پرت شنیدن
به خوب زندگی کردن
به بد زندگی کردن
خدا نکنه به چهره و روش احمدی نژاد و امثالش به عنوان رییس جمهور ایران عادت کنیم

هیچ نظری موجود نیست: