- وقتی وسط بازی هاکی روی یخ بین دو تا بازیکن دعوا می شه
هیشکی جداشون نمی کنه. انقدر با مشت و لگد همدیگر رو می زنن که یکیشوﻥ بیفته زمین. بعد داور ها می رن سواشون می کنن. دیروز برای اولین بار این صحنه رو تو تلوزیون دیدم. از تعجب داشتم شاخ در می آوردم. هم خونه ی کاناداییم با کمال خونسردی گفت:
!!!They call it a break
Caylin:
Children here do not play soccer or these stupid games they play with guns and kill eachother and they call other people terorists!!
حالا خوبه رومانیایی هم هست اگه ایرونی بود چی می گفت؟

- اتفاق امروز من رو یاد حرف کاوه انداخت
I am so proud of myself that I am such a big looser
تا کی باید تجربه کرد
و تا کی باید چوب اعتماد به انسان ها رو خورد

-آنچه قبل از مرگ آدمی را می کشد نومیدی است

-بعضی وقت ها آدم به همین جملات کلیشه ای هم خیلی نیاز داره

هیچ نظری موجود نیست: