سگ امام رضا: من از آقای جنتی شاکی ام!
ابراهيم نبوي

...

چه کار کنیم؟ چی کار نکنیم؟

فعلا سه راه جلوی پای احمدی نژاد قرار دارد، یکی این که از حالا تا چهار سال دیگر که به
امید خدا دوره اش تمام می شود، یا تا زمانی که خودش انصراف می دهد، یا تا زمانی که به یاری آقا امام زمان رای عدم کفایت سیاسی می گیرد، هر ماه یک وزیر معرفی کند، مجلس هم هر ماه یک بار رای اعتماد ندهد. به نظر من در این حالت هیچ اتفاقی نمی افتد، فقط اوضاع مملکت از این هم خراب تر می شود، که این موضوع ربطی به وزارت نفت ندارد، چون اگر وزیر نفت زکی یمانی هم باشد باز هم اوضاع مملکت خراب تر از این می شود.

دومین راه این است که احمدی نژاد وزیری را که مورد قبول نمایندگان مجلس باشد به عنوان وزیر نفت تعیین کند، در این حالت ممکن است آن وزیر به جای اینکه نفت را ببرد سر سفره مردم، نفت را ببرد سر سفره فراکسیون اکثریت مجلس.

سومین راه بنا به پیشنهاد ایرج ندیمی، این است که احمدی نژاد وزارت نفت را در وزارت نیرو ادغام کند، البته با توجه به اینکه چنین کاری غیرمنطقی است من انتظار داشتم توسط احمدی نژاد پیشنهاد شود نه توسط ندیمی، چون من هفت سال پیش با ندیمی یکی دو ماه در روزنامه گزارش روز همکار بودم و در آن روزها تصادفا به نظر آدم معقولی می آمد، و از این پیشنهادات نمی داد.

چهارمین راه بنا به پیشنهاد حداد عادل این است که شورای نگهبان یا شورای تشخیص مصلحت دخالت کنند و تصمیم بگیرند. اگر شورای نگهبان دخالت کند، احتمالا این شورا اعلام می کند که بر اساس قانون اساسی چون رئیس جمهور سه ماه وقت دارد و هر ماه می تواند شرعا نود روز باشد، بنا براین براساس قانون اساسی رئیس جمهور به جای سه ماه نه ماه وقت دارد، که انشاء الله تا نه ماه دیگر هم این تازه عروس حتما زایمان خواهد کرد. اگر هم شورای تشخیص مصلحت حکم کند، احتمالا اعلام می شود که چون مصلحت مملکت حکم می کند که رئیس جمهور باید سریعا وزیر تعیین کند، تا فردا شب باید احمدی نژاد وزیر مربوطه را معرفی کند.

البته یک راه دیگر هم بوسیله مهندس ترکان مطرح شد و آن اینکه « احمدی نژاد از زنگنه عذرخواهی و دلجویی کند و او را به عنوان وزیرنفت معرفی کند.» در این حالت همه مشکلات حل می شود فقط احمدی نژاد باید وسایلش را از تهران جمع کند و برود ارادان مشغول کار کشاورزی بشود.

هیچ نظری موجود نیست: