واقعا باید رای می دادیم؟

من یه دوست آمریکایی دارم که به نظرش تنها راه نجات ایران رای دادنه
آدم با مطالعه ای هم هست
وقتی احمدی نژاد اون حرف ها رو راجع به اسراییل زد همین دوستم گفت
I know they cheet but you should keep voting, this is the only way

هیچ نظری موجود نیست: