ماخولیا در اوج خستگی

خوب حالا گیرم که از ایران اومدی بیرون. می خوای چی کار کنی؟ نکنه می خوای بگی هر جایی که خارج نمی شه! آره من هم قبول دارم. فقط بعضی جاها خارجه!! خب هرجایی که دوس داری رو در نظر بگیر، فکر کن رفتی اونجا. مثلا.. آمریکا خوبه؟ کانادا؟ آلمان؟ .. می خوای چه کنی؟
آزادی به دست بیاری؟ یعنی چی؟
حرف بزنی؟ هرچی دلت خواست بگی؟ روسری سرت نکنی؟ کسی تو خیابون بهت متلک نگه؟ اگه هم پسر باشی که هیچی.
آره می تونی. فقط یادت باشه حسابی تنها می شی ضمن اینکه هرچی دلت خواست هم نمی تونی بگی. مثلا اگه رفتی کانادا یادت باشه که هیچ وقت بهشون نگی شبیه آمریکاییا هستن و هیچ وقت هم به روشون نیاری که کانادا مستعمره انگلیسه.

هیچ نظری موجود نیست: