به مناسبت شروع سال جدید میلادی و برای خنده ای از ته دل
کریسمس و سال نوی میلادی مبارک

----------------------------------------------

مدتی است که به خواب رفته ام و به هیچ وجه قصد بیدار شدن ندارم. در این پنج سال هر روز یاد تو در ذهنم بیشتر و بیشتر قوت گرفت و گفتگوی درونیم با تو هر روز شدید تر و شدیدتر شد. هر بار که اتفاق خوبی برای هرکداممان افتاد تو را در بطن غصه هایمان و در هر اتفاق تلخ تو را شریک غمهایمان دیده ام و همواره خواهم دید.در تمام روزهای تلخ و شیرین، هربار که احساسات از مرز مخفی ماندن گذشته است و هر بار که بغض خود را فروخورده ام تو را به زبان و به دل طلبیده ام و تو را و خنده های شیرینت را تصور کرده ام. پنج سال است که از میان ما رفته ای...و من با تمام قلب و جانم می بینم که چگونه جای تو در جان زندگی سبز است و تنها برق نگاه توست که در آنسوی شیشه ها پیداست.

هیچ نظری موجود نیست: