جهان پهلوان تختیتختي اولين کشتي گير ايراني است که موفق شد در سه وزن مختلف صاحب مدال هاي جهاني و المپيک شود: جهاني 51 و المپيک 52 (در وزن 79 کيلوگرم)، المپيک 56، 60، جهاني تهران و يوکوهاما (در وزن 87 کيلو) و جهاني 62 توليدو(در وزن 97 کيلو).
ایرانیان تختی را نه تنها برای افتخار آفرینی در جهان ورزش و سربلند سازی کشور، بلکه به خاطر میهن پرستی، آزاد اندیشی و مهرورزی و مردم داریش دوست دارند. تختی نماد جوانمردی و شجاعت واستواری یک ایرانی اصیل است.
امروز هفدهم دي ماه است.
یادش گرامی باد

هیچ نظری موجود نیست: