نمی دونم چی بگم

این همه غلط و غرض ورزی در سایت یکی از دانشگاه های بزرگ کشور؟اونم در تعریف از شهر خودشون؟ یه نگاهی بندازید. من که
هرچقدر خواستم غلط هاشو بنویسم اینجا دیدم نمی شه. انقدر که زیادن!!
آخه اینم شد جمله:
"پيشينه تبريز همواره در هاله ي از ابهام مستور بوده و امروزش نيز حکيتگر غريب است."
اون ش اونجا به چی برمی گرده مثلا؟
یا مگه تبریز تو مریخه که پيشينه تبريز همواره در هاله ي از ابهام مستور بوده؟
حکيتگر !! این دیگه آخرشه

هیچ نظری موجود نیست: