انقدر تنبل شدم که یه صفحه هم درس نخوندم این ترم. سنجد هم پیدا نمی شه اینجا. کسی نمی دونه مشابهش چیه ؟

هیچ نظری موجود نیست: