جناب احمدی نژاد را ببینید که در نطق انتخاباتی خود چه دفاعی از آزادی حجاب می فرمایند:
http://noqte.com/upload/attachment/3tir.wmv

من این را ندیده بودم. وگرنه شاید ...می شدم و بهش رای می دادم!
سه نقظه گذاشتم که به کسانی که به ایشان رای دادند بر نخورد و نگویند یعنی ما خریم؟!!!

هیچ نظری موجود نیست: