متخصصان و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران به دستاورد چشمگیر و بی‌نظیری در درمان بیماران نخاعی دست یافتند.به
گزارش واحد مركزي خبر، پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران با تحقیقات چند ساله روی تعدادی از بیماران آسیب‌دیده از ناحیه نخاع، موفق شدند با پیوند سلول‌های عصبی برخی از علا‌ئم حرکتی و حسی را به این مصدومان بازگردانند.نتایج این جراحی روی 9 بیمار نخاعی که با مجوز شورای اخلا‌ق پزشکی درمان شده‌اند,مثبت بوده است و یکی از آنان قادراست با کمی کمک راه برود.دکتر هوشنگ صابری جراح مغز و اعصاب و مسئول پیوند سلول‌های عصبی به مصدومان نخاعی گفت:دراین روش درمانی سلول‌های عصبی شوان از ناحیه پشت پای بیمار گرفته شده و پس از چند روز کشت دادن به نخاع ضایعه دیده تزریق می‌شود.وی افزود:این دستاورد در دنیا بی‌نظیر است و اکنون فقط روی افرادی که نخاع آنها بر اثر عوامل مختلف آسیب دیده قابل اجراست.هموطنان برای بهره‌گیری از این روش درمانی می‌توانند از طریق پزشک معالج و جمع آوری مدارک پزشکی‌شان به پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی تهران مراجعه کنند.

Herewith the links to the news on "spinal injury and Schwann cells".
baztab
SharifNews
Mehr News
tums.ac.ir
tums.ac.ir

This is the link to the animal study:
www.ncbi.nlm.nih.gov

With thanks to Nadia.

هیچ نظری موجود نیست: