مثل اینکه سید ابراهیم هم از این نوشته هه خوشش اومده.

هیچ نظری موجود نیست: