بی مقدمه
بی شروع و بی پایان


فقط برای نو که می کوشی درکم کنی
فارغ از هر نگرانی
تلاش بی دغدغه ات را دوست دارم

می نویسم دوستت دارم و می دانم
که هزاران بار
بیش از آنکه می دانم
در دوست داشتنت غرقه ام.

از دوست داشتنت
و از دوست داشته شدنم...

هیچ نظری موجود نیست: