زمان بسیار گذشته است

زمان بسیار گذشته است - از آخرین باری که اینجا نوشتم، از آخرین باری که وبلاگمان درست بود.
و البته از عمرمان.

هیچ نظری موجود نیست: