پایان سریال لاست

طنز بسیار زیبایی از ابراهیم نبوی :

پایان سریال لاست چه می شود؟

مهدی کروبی: به کلیه آسیب دیدگان پرواز اوشیانیک نفری هفتاد هزار دلار خسارت می دهند.

میرحسین موسوی: کیت و ساویر ازدواج می کنند، جان لاک از بنجامین لاینس حمایت می کند.

محسن رضایی: مانستر( هیولا) همه را می خورد.

محمود احمدی نژاد: احمدی نژاد در نقش فارادی جزیره را به هزار سال قبل برمی گرداند.

هیچ نظری موجود نیست: