تصویر ذهنی حاصل از تجربه

داشتن یک تصویر ذهنی در شرایط مختلف کمک بسیار زیادی به ما می کند تا بتوانیم رفتار حرفه ای خود را حفظ کنیم. شرایطی را تصور کنید که در یکی از بهترین شرکت های دنیا در پست مورد علاقه تان مشغول به کار هستید. رییس تلفن می رند و می خواهد که به دیدنش بروید. در ملاقاتتان به شما پیشنهادی می دهد که انتظار شنیدنش را ندارید. مثلا از شما می خواهد که به قسمت یا شهر دیگری بروید و یا مسوولیت بیشتری به عهده بگیرید. عکس العمل شما نشان دهنده تصویر ذهنی شما از خودتان, از کارتان و از رییستان است. اما یک آدم حرفه ای در هنگام کار نظرات شخصی شمااش را برای خودش نگه می دارد! و سعی می کند رفتاری داشته باشد که نشان دهد:
- به رییستان احترام می گذارید و به منافع شرکت پایبند هستید.
- به خودتان احترام می گذارید و می دانید که از زندگی و کارتان چه انتظاری دارید.
- ترسی از پذیرفتن واقعیت ها ندارید ولی تعهد بی جا نمی دهید.
- چون حرفه ای هستید مجانی کار نمی کنید.
تجربه به من نشان داده که هر جه تصویر ذهنی شما بر طبق مصادیق درونی (مثلا تجربیات خوب گذشته) و نه تحت تاثیر موارد بیرونی (مثلا شخصیت رییستان) شکل گرفته باشد برخورد حرفه ای تری با موضوع خواهید داشت.
نا گفته نماند که یک انسان موفق نقاط قوت و ضعف رییسش را می شناسد و از آنها آگاهی دارد.
درباره این موضوع -احتمالا در ROOTS - بیشتر خواهم نوشت

هیچ نظری موجود نیست: