این دومین به فروش می‌رسد

قیمت ۳۶۰۰۰ دلار امریکا

لطفا در صورت تمایل به نشانی barahmani@gmail.com ای میل بزنید.